Zdalna praca – jak to zrobić najlepiej z VMware: wydajność, sprawność, rozwiązania

Szanowni Państwo!

Przedstawiamy poniżej możliwości oraz propozycje pomocy, jakie zostały przygotowane przez VMware w związku z pilną potrzebą umożliwienia pracy zdalnej użytkownikom przebywającym w domu.

Rozwiązania wymienione poniżej pozwalają między innymi na:

  • zapewnienie ciągłości działania organizacji,
  • Bezpieczny zdalny dostęp (dzięki: szyfrowaniu, konteneryzacji i wielostopniowej autoryzacji),
  • Pomagają rozwiązać problem przeciążonych systemów VPN (dostęp zdalny, VDI i per-app VPN konsumuje kilkakrotnie mniej pasma niż stacja robocza w domu podłączona do Centrali przez VPN. Dodatkowo ruch VPN jest mniej przewidywalny, co może prowadzić do niestabilności usługi),
  • Pozwalają na zarządzanie urządzeniem końcowym (komputerem, telefonem) niezależnie od tego, czy należy on do pracodawcy czy pracownika (BYOD) i w jakiej lokalizacji obecnie się znajduje,
  • Zapewniają pełne wsparcie dla narzędzi pracy grupowej takich jak MS Teams, O365, Skype,Zoom i Slack.

 

  • Zarządzanie urządzeniami/systemami: Windows 10, macOS, Chromebook, IOS, Android
  • Wymiana dokumentów poprzez komponent ‘Content Locker’,
  • zarządzanie aplikacjami (od Klienta email po wszystkie aplikacje biznesowe), dzięki portalowi z aplikacjami z pojedynczym logowaniem,
  • Zarządzanie tożsamością użytkownika (SSO, IDM, MFA).

Wszystko te funkcjonalności są realizowane w bezpieczny sposób, za pomocą jednej konsoli, przy wykorzystaniu per-app vpn i szyfrowanych kontenerów na urządzeniach końcowych.

Workspace One może być uruchomiony zarówno On-premise, jak i w modelu SaaS.
VMware rozszerzył również okres Free Trial do 90 dni dla pakietu Workspace One.

Dla obu platform VMware zaleca podniesienie poziomu bezpieczeństwa poprzez wykorzystanie mikrosegmentacji ruchu sieciowego w środowiskach wirtualnych za pomocą produktu VMware NSX.

Dodatkowo dla obu platform (Horizon i Workspace One) obecni Klienci mogą wykorzystać do 125% posiadanych licencji przez kolejnych 90 dni. Udostępniono również portal z informacjami o tematyce utrzymania ciągłości działania organizacji;
https://www.vmware.com/solutions/business-continuity.html

 

 

 

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy?

Krzysztof Wojarski