Zarząd

Wojciech Regiewicz – Prezes Zarządu

Współtwórca firmy Alterkom. Nadzoruje działania firmy w obszarach sprzedaży, administracji i działu technicznego.
Obecnie jest udziałowcem i Prezesem Zarządu Alterkom.

Agata Regiewicz – Wiceprezes Zarządu

W momencie powstania Alterkom pełniła funkcję członka Rady Nadzorczej.
Obecnie jest Wiceprezesem Zarządu Alterkom i jest odpowiedzialna za obszar Wizerunku i Reklamy.

Piotr Paszczyk – Członek Zarządu

Pełni funkcję Członka Zarządu w imieniu inwestora firmy APN Promise.
Twórca APN Promise i jego główny udziałowiec. W APN Promise pełni funkcję Prezesa Zarządu.