VMware

VMware

VMware to globalny lider w zakresie infrastruktury chmury i mobilności w biznesie, przyspiesza wdrażanie rozwiązań cyfrowych dzięki podejściu definiowanym programowo. Rozwiązania VMware umożliwiają dostęp do nowoczesnych centrów przetwarzania danych i aplikacji hostowanych w chmurach hybrydowych, dzięki czemu firmy mogą szybciej reagować na nowe wyzwania oraz zapewnić pełne bezpieczeństwo danych swoich klientów. VMware należy do grupy Dell Technologies.

Kategorie: ,

VMware, wiodąca firma w branży oprogramowania do wirtualizacji, umożliwia przedsiębiorstwom wprowadzanie innowacji i rozwijanie się poprzez usprawnienie operacji IT. Poprzez wirtualizację infrastruktury – od centrum danych po przetwarzanie w chmurze i urządzenia przenośne – VMware umożliwia świadczenie usług IT z dowolnego urządzenia oraz w dowolnym miejscu i czasie.

Wykorzystaj technologie wirtualizacji i konsolidacji serwerów, aby przekształcić centrum przetwarzania danych w elastyczną infrastrukturę chmury. Uprość i zautomatyzuj obsługę centrum przetwarzania danych dzięki zastosowaniu spójnych metod zarządzania, inteligentnych procesów operacyjnych i wbudowanych funkcji automatyzacji.

 • vSphere jest jedną z najlepszych platform wirtualizacji serwerów, idealną podstawą każdego środowiska chmury.
 • vSphere with Operations Management rozszerza platformę vSphere o inteligentne procesy operacyjne i spójne metody zarządzania, dostarczając dokładniejszych informacji, co przekłada się na wyższą wydajność i lepszą dostępność.
 • vCloud Availability for vCloud Director umożliwia dostawcom usług vCloud Air Network oferowanie prostych, ekonomicznych usług przywracania po awarii opartych na chmurze.
 • vCenter Server to scentralizowana platforma do zarządzania środowiskami VMware vSphere.
 • Rozwiązanie vCloud Director jest przeznaczone dla dostawców usług, którzy chcą stworzyć zróżnicowaną ofertę usług chmurowych przystosowanych do środowisk hybrydowych.

Skorzystaj z prostego i bezpiecznego sposobu udostępniania użytkownikom końcowym desktopów Windows, aplikacji i usług online za pośrednictwem wirtualnych centrów przetwarzania danych, maszyn wirtualnych oraz urządzeń fizycznych.

 • Horizon 7 umożliwia tworzenie i ochronę wirtualnych desktopów oraz aplikacji i zarządzanie nimi w ramach jednej platformy.
 • Horizon Apps udostępnia krytyczne dla firmy aplikacje dla systemu Windows w centrum danych, jednocześnie zapewniając dostęp do aplikacji SaaS i aplikacji mobilnych w jednym cyfrowym obszarze roboczym.
 • Horizon Cloud zapewnia dostęp do hostowanych w chmurze lub działających lokalnie desktopów wirtualnych oraz aplikacji z dowolnego urządzenia i w dowolnym miejscu przy użyciu jednego panelu sterowania w chmurze.
 • Usługa Horizon Flex wdraża lokalne wirtualne desktopy systemu Windows na komputerach Mac oraz PC, zarządza nimi i zabezpiecza je, jednocześnie zapewniając ochronę, kontrolę i zgodność.

Wprowadzaj urządzenia i aplikacje mobilne oraz dane, konfiguruj je, monitoruj i zarządzaj nimi — w ramach pojedynczej i jednolitej platformy, zwiększając dzięki temu efektywność pracowników i zdobywając nowe możliwości biznesowe.

 • VMware AirWatch to platforma zarządzania urządzeniami mobilnymi w przedsiębiorstwie, która obejmuje rozwiązania do zarządzania tożsamościami, zwiększania produktywności i wspierania współpracy.

Oszczędzaj pieniądze, wirtualizując serwery przy użyciu najlepszego w branży hiperwizora. Testuj bezpiecznie nowe oprogramowanie w izolowanych maszynach wirtualnych na komputerze PC. Przekształcaj szybko komputery fizyczne w maszyny wirtualne — bezpłatnie.

 • vSphere Hypervisor to bezpłatny hiperwizor typu 1 umożliwiający wirtualizację serwerów w celu konsolidacji aplikacji na mniejszej ilości sprzętu.
 • vCenter Converter pozwala przekształcić fizyczne komputery oparte na systemach Windows i Linux oraz formaty obrazów innych firm w maszyny wirtualne VMware.
 • Software Manager upraszcza pobieranie pakietów i produktów VMware.
 • Konsola zdalna VMware zapewnia dostęp na poziomie konsoli do maszyn wirtualnych na hoście zdalnym oraz umożliwia łączenie się z nimi przy użyciu urządzeń klienckich.

Szczegóły dostępnych szkoleń znajdują się  tutaj

 

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy?

Krzysztof Wojarski