Support

ADRES SIEDZIBY ALTERKOM:
ul. Borkowska 25B/U2
30-438 Kraków

Wszelką korespondencję prosimy kierować na powyższy adres.

Alterkom Sp. z o.o. – Kontakt ze wsparciem technicznym

Spółka Alterkom Sp. z o.o. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000180473.
Kapitał zakładowy: 60.000 PLN w pełni opłacony, NIP 679-27-83-310 REGON 356772617

Gwarancja podstawowa: +48 22 50 71 700

(08:00 – 17:00 pn. – pt.)

Gwarancja Next Business Day (serwis u klienta): +48 22 50 71 700

(08:00 – 17:00 pn. – pt.)

ProSupport (obejmuje usługę ProSupport z technologią Copilot): +48 22 50 71 700

(24×7(08:00 – 17:00 pn. – pt. w jęz. polskim. Po godzinach obsługa w jęz. angielskim.)

ProSupport Plus (obejmuje usługę ProSupport z technologią Copilot): +48 22 50 71 700  wew: 1100257,

24×7 (08:00 – 17:00 pn. – pt. w jęz. polskim. Po godzinach obsługa w jęz. angielskim.)

Premium Support & Premium Support Plus: 022 5071 978, 24×7

Produkt Dostępność Numer telefonu Numer wewnętrzny
Force 10 24×7 022 5071 978 1100257

Active System Manager

24×7 022 5071 978 1100257

Hermes DAS

24×7 022 5071 978 1100257

EVO RAIL

24×7 022 5071 978 Nie dotyczy

VMWARE

24×7 022 5071 777 3480319

Masz pytania? Skontaktuj się z nami