Case study „EC1 Łódź — Miasto Kultury”

“Projekt, który firma Alterkom wdrożyła w EC1 wraz z całym technologicznym zapleczem od Dell, pozwolił nam zrealizować nasze plany dotyczące dokonania prawdziwej transformacji IT na terenie naszego kompleksu. Dzięki VDI jesteśmy w stanie skonsolidować aplikacje użytkownika końcowego i jego środowisko na serwerze, wykorzystując wirtualizację. Poza dostarczeniem oraz uruchomieniem całej infrastruktury, możemy liczyć na wsparcie firm Alterkom i Dell, w razie wystąpienia jakichkolwiek awarii.”

Paweł Barczyński

Kierownik Działu Naukowo-Dydaktycznego, Centrum Nauki i Techniki w EC1 Łódź- Miasto Kultury

“Rozwiązanie VDI wdrożone w EC1 daje pracownikowi swobodę działania, kiedy potrzebuje dostępu do swoich danych, zasiadając przy innym stanowisku lub znajdując się w innej sekcji naszego kompleksu. W kwestii przygotowywania wystaw oraz obsługi szkoleń czy konferencji, VDI daje pracownikom więcej możliwości, dzięki pracy z każdego miejsca, gdziekolwiek w danym momencie się znajdują. Infrastruktura VDI zdała w EC1 egzamin.”

Piotr Brzękowski

Kierownik Działu Informatyki i Multimediów w EC1 Łódź- Miasto Kultury

Poniżej znajduje się video case study dotyczące wdrożenia infrastruktury VDI w kompleksie EC1 Łódź- Miasto Kultury

[fluid_wrapper width="686" height="386"][/fluid_wrapper]

Jeśli chcesz dowiedzieć się jak przygotować własną infrastrukturę VDI to wypełnij formularz i kliknij!