Konferencja BANKING Tech & Security

29 czerwca b.r. w Warszawie obyła się konferencja poruszająca tematy nowoczesnych technologii i bezpieczeństwa w bankowości. Firma Alterkom wystąpiła na wydarzeniu jako sponsor i wygłosiła prezentację na temat „Bezpieczeństwa wymiany informacji na urządzeniach mobilnych”.
Tematyka wydarzenia została podzielona na dwa panele. Pierwszym z nich było omówienie najnowszych trendów technologicznych zastosowań w bankach. W tej sekcji przedstawiono kierunki rozwoju banku na przykładzie transakcji elektronicznych. Zwrócono również uwagę na czynniki zmian w przemyśle finansowym nawiązując do digitalizacji i socjalizacji.
Drugi blog tematyczny prelegenci poświęcili wystąpieniom o bezpieczeństwie w bankowości. To przede wszystkim: ochrona aplikacji bankowych przed hakerami oraz bezpieczeństwo w sektorze finansowym w oparciu o wymagania RODO.

Najnowsze trendy oraz rozwiązania technologiczne zastosowane w sektorze finansowym usprawniają procesy bankowe oraz świadczenie kompleksowych usług klientom indywidualnym, jak również i firmom. Kluczową kwestią jest również zarządzanie bezpieczeństwem w sektorze bankowym, na który składa się głównie sposób zabezpieczenia czynności bankowych oraz rozpoznanie zagrożeń na jakie narażone są banki.